UNIKATUM POLECA BEZPŁATNE SESJE COACHINGOWE

PRACOWNIA UNIKATUM oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie:

 • pozostających bez zatrudnienia absolwentów uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego (kobiety i mężczyzn do 28 r. ż.)
 • pracodawców z terenu województwa łódzkiego

 

Działania w projekcie:

 • indywidualny i grupowy coaching dla absolwentów uczelni wyższych
 • trzymiesięczne płatne praktyki zawodowe dla absolwentów uczelni wyższych
 • publikacja i konferencja upowszechniająca rezultaty projektu

 

Kryteria rekrutacji absolwentów w projekcie PoMoC

 

Kryteria obligatoryjne:

 1. Status absolwenta uczelni wyższej w momencie przystępowania do projektu (do 18 miesięcy od dnia określonego w dyplomie licencjata lub magistra).
 2. Wiek do 28 r.ż.
 3. Zamieszkanie w woj. łódzkim.
 4. Brak zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne) w momencie przystępowania do projektu.

 

Kryterium fakultatywne:

 1. Ukończone studia na kierunkach społecznych, humanistycznych, artystycznych, ochrona środowiska, ekonomicznych, prawnych (weryfikacja na podstawie CV i dyplomu).

 

 Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy (z własnoręcznym podpisem, skan lub czytelna fotografia)
 2. CV w formacie Europass

(do pobrania na stronie europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae)

 1. Skan dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i status absolwenta

Wymagane dokumenty do pobrania na stronie internetowej projektu: http://www.frp.lodz.pl/pmc/rekrutacja.php?id=absolwenci .

 

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ do 16 CZERWCA 2013r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zawieszenia rekrutacji.

 

Rejestrowane będą wyłącznie zgłoszenia w wersji elektronicznej. Zgłoszenia niekompletne, przesłane w innej formie lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Po skompletowaniu listy uczestników rekrutacja zostanie zamknięta, pozostałe zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

W projekcie przewidziano miejsca dla 24 kobiet i 14 mężczyzn, w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci i kandydatki spełniający kryteria fakultatywne, będzie również brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Kandydaci nie spełniający kryterium fakultatywnego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Zadania dla absolwentów:

 • udział w trzech 6-godzinnych sesjach coachingu grupowego (razem 18 godzin) (czerwiec-lipiec 2013r.)
 • udział w 10 godzinach coachingu indywidualnego (sierpień-wrzesień 2013r.)
 • płatne 3-miesięczne praktyki zawodowe (listopad 2013r. – kwiecień 2014r.)
 • udział w spotkaniach i innych działaniach projektu (do czerwca 2014r.)

 

Z uczestnikami projektu zostaną podpisane umowy. W umowie zostanie zawarta klauzula o zwrocie kosztów uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji uczestnika przed końcem projektu.

 

Kontakt:

Łukasz Kielan

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86

tel. 42 630 36 67

l.kielan@frp.lodz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *